Valkuilen bij bloggen (1): het ‘verkeerde publiek’

22 juli 2020
vandersar

Als je nou toch gaat bloggen voor de zaak, doe het dan goed. Hoe spreek je je doelgroep aan? Tip: stap niet in de valkuil van ‘indruk willen maken op je vakbroeders’. Vent je kennis en je goede adviezen aan (toekomstige) klanten uit, maar vergeet die ogen in je rug van je o zo deskundige collega’s.

Mijn aandacht werd getrokken door een op zich interessant onderwerp dat een jurist in zijn blog aankaartte op de website van zijn kantoor. De blog was bedoeld voor ondernemers. Stel: je zit in de business van software-ontwikkeling. Voor een krediet bij de bank heb je een onderpand nodig. Zodoende wordt pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige bedrijfsactiva. Maar valt daar ook het auteursrecht op software onder? Ik zal verklappen dat het antwoord nee blijkt te zijn. Uit de juristenblog die ik las bleek gaandeweg dat dat dat flinke complicaties kan geven. Auteursrecht blijkt soms lastig hard te maken, een bron van conflicten! Ondernemer, let op uw zaak. Financieel adviseurs en bankmensen, opgepast.

Zo heeft dit onderwerp en deze blog potentieel van alles in huis om ondernemers (toekomstige klanten!) te boeien. Er is een probleem of gevaar. Er is een case, waarin dat gevaar reëel bleek. Er is kennis te delen, een advies te geven. En een pleidooi: let op dit soort zaken. 

Nu vertel ik het interessanter dan de blog uiteindelijk werd. De blog haalt er Art. 3:84 lid 2 BW en art. 3:98 BW bij. De jurist heeft het over notariële of registreerde onderhandse aktes die nodig zijn (3:95 BW jo. artikel 2 Auteurswet). En over een arrest van de Hoge Raad: (HR 20 september 2002 ECLI:NL:HR:2002:AE7842, Mulder q.q./Rabobank). De ontknoping van de blog meldt dat de betrokken bank en de curator van het inmiddels failliete bedrijf iets overeen zijn gekomen. Namelijk dat ze na het vonnis van de rechtbank, op de voet van art. 398, aanhef en onder 2°, Rv zijn overeengekomen het hoger beroep tegen dat vonnis over te slaan (sprongcassatie).

Zucht. Geen touw aan vast te knopen. Onnodig ingewikkeld, kennelijk geschreven vanuit de gedachte dat 100% correct en volledig belangrijker is dan 100% aansprekend en inspirerend.

De take-away van de blog – in de allerlaatste alinea! – was natuurlijk dat je in zo’n zaak in de pandakte een glasheldere omschrijving opneemt van het auteursrecht op software. En dat je daarbij zo concreet mogelijk moet zijn. Maar dat zullen de lezers in de doelgroep nooit weten. Want die zijn op een derde van de blog al afgehaakt. 

En dat is doodzonde van alle moeite. Hou ze er liever bij, vergeet de juridische haarkloverij, vertel over het probleem en de oplossing. En negeer die vakbroeders terwijl je schrijft – kies partij voor je echte doelgroep: die ondernemers die je graag helpt met je kennis en ervaring. 

Onze dienstverlening op het gebied van bloggen:

  • Ghostwriting: wij maken uw blog, in nauwe samenspraak met u
  • Blogtraining voor medewerkers/afdelingen door Dr. Blog
  • Eén-op-één coaching voor bloggers